40058926_1588609504577736_5554988349913038848_n
TC nový
40033458_1588618767910143_7312367892308164608_n
_DSC9997

Důležité je mít cíl…

Cíl je vrchol, za kterým směřujete a bojujete o jeho dosažení. Můžete mít pouze jeden cíl, nebo celou řadu cílů, malé snadno dosažitelné nebo velké stojící ohromné úsilí. Cíl by měl být vždy jasný a reálně dosažitelný. Lezci můžou mít celou řadu cílů. Buď to jsou úspěchy na závodech, na skalách nebo jim jde o celkové zlepšení.

Dělení tréninkového období během roku…

Sportovci z každé sportovní disciplíny mívají sestavený celoroční tréninkový plán skládající se buď z jednoho (monocyklus), dvou (bicyklus) nebo tří částí (tricyklus) odvíjející se od ročního plánu soutěží. Každá část se skládá ze složek: přípravného, soutěžního a přechodného období. Každé období zahrnuje specifika. Přípravné období je nejdůležitější částí ročního tréninkového období. Během této doby získává sportovec potřebnou kondici, trénovanost a úroveň techniky pro následující období. Často je mezi přípravné a soutěžní období zařazeno ještě předsoutěžní období, který má za úkol zvýšení výkonnosti a vyladění formy na soutěžní období (formu lze udržet 2-4 týdny). Soutěžní období je vrcholem sezóny a sportovec demonstruje maximální úroveň výkonnosti. Období namáhavé tréninkové a soutěžní činnosti musí být kompenzováno obdobím relaxace. K tomu složí přechodné období, které slouží k fyzické i psychické regeneraci. Obsah tréninku je většinou komplexní a tréninkové jednotky jsou krátké s nízkou frekvencí cvičení.

 

Když toto vše vztáhneme na lezení, tak pro závodní lezce toto platí stejně. Pro skalní lezce orientované na výkony na skalních terénech může soutěžní období znamenat lezecký zájezd, na kterém chtějí vylézt těžké cesty nebo projekty z minulosti. Můžete mít i trénink zaměřený na konkrétní lezeckou cestu, která je vaším projektem a tím pádem soutěžní období=pokusy o vylezení projektu. Skalní lezci mívají nejčastěji monocyklus. Zima je přípravným obdobím, začátek jara je předsoutěžní období a pozdní jaro a léto je období vrcholu, kdy lezci tráví nejvíce času na skalách.

Načasování tréninku během dne…

Pro efektivní účinek tréninku, je důležité jeho správné načasování. Ideální hodina pro první fázi je podle biorytmu kolem půl 11 a pro druhou fázi kolem půl 5 odpoledne. Je evidentní, že spousta pracujících lidí si nemůže dovolit uvolnit se z práce tyto časy, proto je ideální zvolit část dne, kdy budeme mít na trénink čas, nebudeme ničím stresováni a cítit únavu. Není vhodné trénink zařazovat do pozdních nočních hodin či brzy ráno, než se stačí organismus nastartovat. Trénink je dobré mít načasovaný minimálně hodinu po hlavním jídle.

Metody tréninku…

Podle zaměření lezeckého výkonu volíme tréninkovou metodu. Ve sportovním lezení na obtížnost a boulderingu se nejvíce soustředíme na rozvoj síly, vytrvalosti, flexibility a koordinace. Každá z těchto pohybových schopností se dále dělí a podle toho, jaký druh schopnosti potřebujeme rozvíjet, vybíráme metodu. Obecně platí, že při tréninku vytrvalosti platí více opakování a menší zátěž a čím více jde trénink do síly, ubývá opakování a přidává se zátěž. Podrobnější informace budou k nalezení v mnou vypracovaném tréninkovém plánu.

V případě zájmu mi napište. Edit.